در سال جدید

قدیم ها برای خودمان برنامه می ریختیم

این اواخر به خاطر پسرک برنامه می ریختیم

تازگی ایشان برای ما برنامه می ریزند: بریم قایق سوار بشیم، بریم پاساژ سوار ماشین آبی بشیم، بریم سوار هواپیمای بلند بشیم!

/ 0 نظر / 5 بازدید