حرف گوش کن

میدونی عاشق کدوم لحظه ام؟

لحظه ای که داری میری داخل مهد و میگم: "روز خوبی داشته باشی" توهم میگی باشه!

لحظه ای که داری میری پارک و میگم "خوش بگذره" توهم میگی باشه!

لحظه ای که لحاف کشیدم روت و بهت میگم "خوابهای خوب ببینی" و تو هم میگی باشه!

/ 4 نظر / 38 بازدید
راحله

منم عاشق اين باشه گفتناشونم هرچند بعضي وقتاطبق عادت ويا از سردلشونه.

الی مامان

مامانی از خودش هم بپرس عاشق کدوم لحظه است به پستت اضافه کن ببین کجاها دوست داره اون هم باشه بشنوه......... عاشقیتون همواره

توتو

آخ گفتی وقتی می گن باشه کلی حس تو اون باششون هستتتتتت یعنی همه چیز اکییییییی

مهدیه مامان ویانا

دلم ضعف رفت