کار نشد نداره

از بین کادوهای جشن تولد چند سری آجر خانه سازی (همان لگوی خودمان) را افتتاح کرده و با پشتکار عجیبی چیزهای مختلفی سرهم می کند. امروز در حال لگوبازی با پدرش، چند تکه از خانه سازی های قبلی اش را که بزرگتر هستند آورده و اصرار دارد به مجموعه هنریشان اضافه کنند. پدرش می گوید: "پسرم این که مال اینجا نیست. جا نمیشه"

یک نگاه عاقل اندر سفیهی می کند و آن قطعه را کنار بقیه جا می دهد و خیلی جدی می گوید "دیدی شد!"

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
مریم مامان باران

آفرین به رادین با این دید مثبت.....کاش منم میتونستم مثل اون به همه چیز نگاه کنم........ راستی انقدر حال میکنم این کامنت دونیت پرچم منو امریکا نشون میده(آیکون مریم غرب زده)!!!!!

مرجان

ای جان:) واقعا کار نشد نداره واسه این فسقلیا:×

سارا مامان نیروانا

[ماچ]