عروس دامن پوش

از وقتی عکسهای عروسی رو دیده هر وقت دامن میپوشم بهم میگه چه عروس قشنگی شدی!

/ 2 نظر / 4 بازدید
مامان شنتیا

نمیدانم چرا اینقدر پسرها ذوق عروس بودن/شدن مادرشان را میکنند... پست قبل از دغدغه های بزرگ من است...