گفتمان

از وقتی لباسهای زمستانی بزرگ را تنش می کنیم، هر وقت میبینه دستش در فاصله مورد انتظارش از توی آستین بیرون نمی آد سر استین رو میگیره جلوی دهنش و دستش رو صدا میکنه: "بیا"

/ 4 نظر / 5 بازدید
الهام

ورووووووووووووووووووووجک.............چلوندنیهههههههههههههه

آیسا

عزییییییییییزم. من هم منتظر یه پسر کوولوی شیطونم. امیدوارم مثل رادین شما باهوش و خلاق باشه