حادثه مترقبه

تولد پسرم حادثه کاملا مترقبه‌ای بود که زندگی من را بیش از مقدار مورد انتظار از مسیر خارج کرد.

انتقام کوچک

خورده به تخت، نمیدانم کی یادش داده که در چنین مواردی تخت را بزند. آرام بردمش کنار تخت و کلی داستان گفته ام که باید با تخت دوست! باشد و باید خودش مواظب باشد که به تخت نخورد. بعد هم قرار شده تخت را ناز کند و با هم آشتی کنند. تخت را ناز کرده، بعد دوباره زده! و آخرش هم باز ناز کرده و آشتی کرده اند.

+ ; ۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٧
comment نظرات ()