حادثه مترقبه

تولد پسرم حادثه کاملا مترقبه‌ای بود که زندگی من را بیش از مقدار مورد انتظار از مسیر خارج کرد.

رانندگی با بچه

... سخت نیست. فقط باید از قبل به خودت قول بدهی که با گریه بچه هول نشوی و نکوبی روی ترمز. باید توی خونه تمرین کنی که وقتی بچه گریه میکند ندوی و آرام آرام بروی سراغش. باید یاد بگیری که به بچه عکس العمل فوری نشان ندهی چون خیلی عزیزتر از آن است که با یک واکنش غریزی دچار حادثه اش بکنی...

مثل همه چیز مادر بودن است.... باید یاد بگیری غریزه‌ات را کنترل کنی مبادا به بچه صدمه بزنی و تازه آن‌جاست که بصیرت مادری کم کم رشد می کند.

+ ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
comment نظرات ()