حادثه مترقبه

تولد پسرم حادثه کاملا مترقبه‌ای بود که زندگی من را بیش از مقدار مورد انتظار از مسیر خارج کرد.

قهقرا

قبلا شطرنج برره ای بازی میکردیم... این روزها گل یا پوچ همایونی بازی میکنیم...

مردمی که شطرنج برره ای بازی میکنند هنوز یک قدم جلوتر از مردمی هستند که گل یا پوچ همایونی بازی میکنند!

توضیح گویا ضروری: در شطرنج برره ای همه حق دارند وقتی اوضاع بر وفق مرادشان نبود بزنند زیر همه چیز و بازی را به هم بزنند. در گل یا پوچ همایونی شرایط به شکلی است که یک نفر ضرورتا برنده بازی است و از دست هیچ کس کاری بر نمی آید و بدتر این که همه این وضعیت را پذیرفته اند و برنده را تشویق هم می کنند.

+ ; ٩:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢۳
comment نظرات ()