حادثه مترقبه

تولد پسرم حادثه کاملا مترقبه‌ای بود که زندگی من را بیش از مقدار مورد انتظار از مسیر خارج کرد.

ملامینه ضد خش

فروشنده تخت و کمد دائم از جنس رویه تعریف میکرد: ملامینه ضد خش!

همسر جان هم طرح و ظرافتهای این کار را پسندیده بود و اصرار داشت همین را بگیریم. من هم که میدانم اگر چیزی را بپسندد امکان ندارد نظرش عوض شود قبول کردم. اما کلی سر به سرش میگذاشتم: ملامینه ضد خش! مگه اپن آشپزخونه است که ضد خش باشه...

دیروز پسرک توی تختش بود و من داشتم اتاقش را مرتب میکردم. طبق معمول هر وقت توی تخت خودش باشد با دندان آویزان میشود از نرده های تخت و صدای خرت خرت دندانهایش می آید. یاد جمله فروشنده افتادم و تخت را بررسی کردم. انصافا جای دندانهایش هیچ جای نرده ها نمانده بود.

کسی یک پوشش ملامینه ضد خش برای جاهای دیگری که گاز میگیرد سراغ ندارد؟

+ ; ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٩
comment نظرات ()